FinRaa - news articles

5 januari 2019 - Almere

Family banking

Door de stijgende huizenprijzen komt het steeds meer voor dat ouders (of andere familieleden) hun kinderen helpen bij het aankopen van een woning. Naast het kunnen helpen van je kinderen, zodat de woning kan worden aangekocht, kan het ook voor ouders als kinderen vanuit fiscaal oogpunt zeer interessant zijn om een ouder / kind constructie op te zetten.

De ouder / kindconstructie kan worden opgezet met of zonder de éénmalige verhoogde schenkingvrijstelling. In een persoonlijke afspraak leggen wij u graag uit wat dit voor u als uw kind kan betekenen en wat de voor- en nadelen zijn van een bepaalde ouder / kind constructie.

2 januari - Almere

NHG

De NHG heeft in 2019 een aantal belangrijke wizigingen doorgevoerd. Het maximale aankoopbedrag is verhoogd van € 265.000,- naar € 290.000,- k.k.

Indien er energiebesparende maatregelen worden genomen, zoals zonnepanelen, HR ketel, isolatie, HR++ beglazing, warmtepomp, warmte terugwinning dan mag zelfs tot € 307.400,- worden geleend (max 106% van de marktwaarde, in plaats van de gebruikelijke 100%).

Daarnaast is de bereidstellingsprovisie verlaagd van 1% naar 0,90% over de hoofdsom

    1 February 2017  -    Zwolle

Bespaar vele duizende euro's

Door de lage rentestand kan het zeer interessant zijn om de huidige hypotheek eens onder de loep te nemen. Veelal kan door de hypotheek over te sluiten vele duizenden euro's worden bespaard. Naast een direct voelbare lagere maandlast wordt ook een eventueel renterisico op termijn uitgesloten.

Naast de vele voordelen kunnen er ook nadelen aan zitten. Hierbij kunt u denken aan eventuele boeterente, oversluitkosten en premies van spaarpolissen die door de lage rente omhoog gaan. Toch is het zeker de moeite waard om uw situatie eens door te laten berekenen en te bekijken of er goede alternatieven zijn.

  24 January 2017  -    Zwolle

100% financiering voor vakantiehuis

Door de bank genomen wordt tot maximaal 80% van de marktwaarde van een vakantie en/of recreatie woning gefinancieerd. Afhankelijk van het inkomen kan zelfs tot 100% van de marktwaarde worden gefinancieerd middels een stapelfinanciering.

Indien nodig kan eventuele huurpenningen (huurinkomsten) bij uw fiscaal inkomen worden opgeteld. Wel dient de woning o.a. van steen te zijn en voorzien te zijn van NUTS aansluitigen.